Các khoá học hiện có


In order to support Registrars with recent updates of policy and domain operation procedures, as well as minimizing the number of errors caused by Registrars, VNNIC has established the online training course which is available online for all Oversea Registrars. With a specific number of lessons and quizzes, VNNIC expects that our .VN accredited Registrars would value this initiative and participate with commitment to comply with .VN current management and operation policies. It would save costs and time for all parties involved when information and instructions could be delivered electronically.Ngoài việc phối hợp chặt chẽ với các hoạt động của các Nhà đăng ký, VNNIC luôn cho rằng các Đại lý tên miền ".VN" đóng góp rất lớn trong việc phát triển thị trường tên miền nói chung và tên miền quốc gia ".VN" nói riêng. Nhằm hỗ trợ nhân viên các Đại lý trong việc củng cố kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cũng như tăng cường hiểu biết về tên miền “.VN”, VNNIC cung cấp khóa đào tạo này dành riêng cho các bạn nhân viên của các Đại lý tên miền ".VN".

Để được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống đào tạo, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email htpt-dv@vnnic.vn; Tel:  024-35564944-Ext.901


  

  

Bạn đang tìm hiểu những kiến thức cơ bản về Internet, về tên miền,...? Hay các cách thức để đăng ký tên miền và bảo vệ thương hiệu của bạn?

VNNIC cung cấp cho bạn kho kiến thức sinh động hoàn toàn miễn phí ngay ở đây. Hãy trải nghiệm nhé! Chúng tôi luôn ở đây khi bạn cần.