Các khoá học hiện có


VNNIC eLearning cung cấp giải pháp đào tạo trực tuyến cho các Nhà đăng ký tên miền ".vn" nhằm xây dựng một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và năng động.

Nếu bạn là NĐK tên miền “.vn”, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email htpt-dv@vnnic.vn để được hỗ trợ thông tin và cấp tài khoản đăng nhập hệ thống đào tạo. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ thông qua các số điện thoại sau: Tel:  024-35564944-Ext.901


Ngoài việc phối hợp chặt chẽ với các hoạt động của các Nhà đăng ký, VNNIC luôn cho rằng các Đại lý tên miền ".VN" đóng góp rất lớn trong việc phát triển thị trường tên miền nói chung và tên miền quốc gia ".VN" nói riêng. Nhằm hỗ trợ nhân viên các Đại lý trong việc củng cố kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cũng như tăng cường hiểu biết về tên miền “.VN”, VNNIC cung cấp khóa đào tạo này dành riêng cho các bạn nhân viên của các Đại lý tên miền ".VN".

Để được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống đào tạo, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email htpt-dv@vnnic.vn; Tel:  024-35564944-Ext.901


Bạn đang tìm hiểu những kiến thức cơ bản về Internet, về tên miền,...? Hay các cách thức để đăng ký tên miền và bảo vệ thương hiệu của bạn?

VNNIC cung cấp cho bạn kho kiến thức sinh động hoàn toàn miễn phí ngay ở đây. Hãy trải nghiệm nhé! Chúng tôi luôn ở đây khi bạn cần.